Ψηφιακό Σχολείο - Πλατφόρμα Συνεργασίας
Επικοινωνία 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
Α. Παπανδρέου 37
15180, Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30 210 34 42 000
Fax:
email: