Ψηφιακό Σχολείο - Πλατφόρμα Συνεργασίας
Επιλογή Ομάδας Συνεργασίων 
arrow Αισθητικής Αγωγής   (S-ART)  -  3 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Γενικές Συνεργασίες   (S-GEN)  -  8 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος   (S-GE)  -  1 διαθέσιμη συνεργασία
arrow Ιστορίας, Θρησκευτικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών   (S-HSP)  -  2 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Μαθηματικών   (S-MATH)  -  1 διαθέσιμη συνεργασία
arrow Μητρικής Γλώσσας   (S-LANG)  -  0 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Ξένων Γλωσσών   (S-FL)  -  3 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Πληροφορικής και Τεχνολογίας   (S-IT)  -  3 διαθέσιμες συνεργασίες
arrow Φυσικών Επιστημών   (S-PHS)  -  3 διαθέσιμες συνεργασίες