Ψηφιακό Σχολείο - Πλατφόρμα Συνεργασίας
Kατάλογος Συνεργασιών 
Ομάδα Συνεργασιών: Γενικές Συνεργασίες
Επίσημες αρχή
Όνομα Συνεργασίας (κωδικός) Συντονιστής Τύπος
Δοκιμαστική Συνεργασία (επίδειξη) (S-GEN103) Κώστας Τσιμπάνης Ανοικτή Συνεργασία
Ερευνητική Εργασία (Project) Α Λυκείου (S-GEN108) Διαχειριστής Πλατφόρμας Κλειστή συνεργασία
ΕΣΕ 61 (S-GEN104) Σπύρος Μπόλης Κλειστή συνεργασία
ΕΣΕ 62 (S-GEN105) Σπύρος Μπόλης Κλειστή συνεργασία
Πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω (S-GEN102) Κώστας Τσιμπάνης Απαιτείται εγγραφή
Συνεργασία Ομάδας Παρακολούθησης και Τεχνικού Ελέγχου (S-GEN111) Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Κλειστή συνεργασία
Συνεργασία Συντονιστών (S-GEN106) Διαχειριστής Πλατφόρμας Κλειστή συνεργασία
Υποστηρικτικές αρχή
Όνομα Συνεργασίας (κωδικός) Συντονιστής Τύπος
Html group (S-GEN107) Παντελής Μπαλαούρας Απαιτείται εγγραφή